Doktorska disertacija

Doktorski študij je neločljivo povezan z znanstveno-raziskovalnim in razvojnim delom. Razvejano področje sodobne elektrotehnike ponuja namreč številne in raznolike raziskovalne teme.

Prizadevamo si za zasledovanje in obvladovanje najsodobnejših postopkov in tehnologij ter vam ponujamo mentorstvo in sodelovanje pri kreativnem raziskovalnem delu.

V primeru, da že imate idejo, se oglasite pri nas! Z veseljem vam bomo svetovali, se pogovorili ter skupaj zastavili zanimivo in uporabno nalogo.

AKTUALNE RAZPISANE TEME ZA DOKTORSKE DISERTACIJE ZA LETO 2021

1. Spremljanje in nadzor energetskih trgov v EU
2. Regulativni in pravni okvirji ter delovanje energetskih trgov
3. Kratkoročno napovedovanje proizvodnje razpršenih virov električne energije
4. Oblikovanje inteligentnih kontrolnih shem upravljanja aktivnega odjema (DSM) in njihovih simulacij
5. Razvoj in simulacije sistema za shranjevanje energije (BESS) in sistema za upravljanje baterije (BMS)
6. Razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) za merjenje učinka različnih novih tehnoloških ukrepov v distribucijskem omrežju
7. Razvoj modelov in metod za ocenjevanje sistemske zanesljivosti dobave električne energije (Security of Supply)