Doktorska disertacija
dr. Martin Povh

dr. Martin Povh
Vodja oddelka za omrežne kodekse, ACER

Sohastično modeliranje dolgoročnih terminskih cen električne energije

Cene kratkoročnih in dolgoročnih terminskih pogodb dobrin, ki jih lahko shranjujemo, se obnašajo zelo podobno. Te lastnosti ne opazimo pri cenah električne energije, saj se cene dolgoročnih terminskih pogodb električne energije obnasajo drugače, kot čene kratkoročnih ali srednjeročnih terminskih pogodb. Ker električne energije ni mogoče shraniti, se vplivi sokov v ponudbi in povprasevanju na promptno čeno ne morejo prenesti na terminske čene, kot pri dobrinah, ki jih lahko shranjujemo. Medtem ko lahko terminske čene dobrin, ki se lahko shranjujejo, dovolj dobro modeliramo s promptno čeno in stroski skladisčenja, je potrebno pri modeliranju dolgoročnih terminskih cen električne energije upostevati druge faktorje.