O projektih

13mednarodnih in raziskovalnih projektov
7industrijskih projektov
5trenutnih EU projektov

Glavni namen raziskovalnega dela Laboratorija za energetske strategije je preučevati in zagotavljati strateške rešitve na področju elektroenergetike. V letih delovanja na področju energetike smo sodelovali s številnimi slovenskimi in tujim partnerji.

Z nekaterimi izmed njih nas povezuje več kot le en projekt. Taka partnerja sta na primer Petrol d.d. in Inovacijsko-razvoji inštitut univerze v Ljubljani (IRI UL). Znanje, ki ga pri znanstvenem delu pridobivamo, skušamo v čim večji meri aplicirati na konkretne rešitve. V ta namen sodelujemo s podjetji, ki se soočajo z novo nastalimi problemi, ki jih prinaša trg z električno energijo. Do danes smo uspešno zaključili mnogo projektov za podjetja in institucije iz Slovenije in tujine.

KAJ NUDIMO?

Vpeti smo v področje energetike tako doma kot v tujini. Sodelujemo v projektih s slovensko industrijo in v evropskih raziskovalnih projektih. V stiku smo z akademsko sfero doma ter številnimi raziskovalnimi ustanovami po svetu. V skladu s tem se udeležujemo nacionalnih in mednarodnih konferenc. Vse to nas je oblikovalo v kompetentne, izkušene in zanesljive partnerje v različnih projektih in aktivnostih.