Doktorska disertacija
dr. Blaž Kladnik

dr. Blaž Kladnik
Analitik v oddelku za nadzora trga, ACER

Agentni model prilagajanja odjemalcev na trgu električne energije