Doktorska disertacija
dr. Tomi Medved

dr. Tomi Medved
Višji raziskovalec in vodja projektov, LEST

Adaptivni model agenta odjemalca na trgu z električno energijo

V zadnjem obdobju je na srednjenapetostnem (SN) in nizkonapetostnem (NN) distribucijskem omrežju delež razpršenih obnovljivih virov električne energije (OVE) v izjemnem porastu. OVE in njihova spremenljiva ter negotova proizvodnja, še posebej solarnih, fotonapetostnih elektrarn (angl. Photovoltaic, PV) in vetrnih elektrarn, ki je ne moremo napovedati natančno, močno vplivajo na zanesljivost elektroenergetskega omrežja. Operaterji distribucijskih omrežji (DSO) so se pri obratovanju distribucijskega sistema v času koničnih ur odjema tradicionalno ukvarjali s problemi prenizkih napetosti, zadnje čase pa so se zaradi razmaha OVE začeli soočati tudi s previsokimi napetostmi (prenapetosti v koničnih urah proizvodnje).