Doktorska disertacija
dr. Gašper Artač

dr. Gašper Artač
Vodja centra upravljanja energij, Petrol d.d.

Zagotavljanje rezerv delovne moči pri odjemalcih električne energije