Doktorska disertacija
dr. Iztok Zlatar

dr. Iztok Zlatar
Vodja oddelka za integriteto in preglednost trga (REMIT), ACER

Metoda celovite analize zanesljivosti oskrbe z električno energijo