Doktorska disertacija
dr. Matevž Pušnik

dr. Matevž Pušnik
Raziskovalec, IJS

Kontekstualni model rabe energije v industriji

Energetsko intenzivne industrijske panoge so se morale v zadnjih letih pospešeno, predvsem zaradi ekonomske in finančne krize, na najrazličnejše načine spopasti z učinkovito porabo energije in odgovornim gospodarjenjem z naravnimi in materialnimi resursi. Številne investicije v zelene tehnologije in zamenjave starih energetsko neučinkovitih tehnologij z novimi, učinkovitejšimi, kažejo na pomembno korelacijo med energetsko učinkovitostjo in ceno končnega proizvoda. Prav tako je raba energije direktno povezana z izpustom emisij v ozračje, pri čemer pomeni preseganje mejnih vrednosti velik strošek podjetja. Optimizacija procesov in upravljanje z energetskimi in materialnimi viri je v takšnih panogah ključnega pomena. Dinamične razmere na zahtevnih mednarodnih trgih zahtevajo od industrijskih podjetij čim hitrejši odziv na različne tržne signale in ustrezno prilagajanje. Konvencionalne metode in orodja, ki so trenutno na voljo za energetski menedžment, ne vključujejo možnosti napovedovanja prihodnjih stanj.