Doktorska disertacija
dr. Nikola Krečar

dr. Nikola Krečar
Direktor, Quant 3S d.o.o.

Trgovalna strategija na trgu z električno energijo z upoštevanjem premije za tveganje

Od pričetka liberalizacije evropskega trga z električno energijo smo priča obdobjem visoke nestanovitnosti cen električne energije terminskih produktov. Glavni razlog za nestanovitnost cen terminskih produktov je povečana negotovost dnevnih cen električne energije za dan vnaprej. Sprememba cen električne energije za dan vnaprej je bila nekoč povezana predvsem z dvema različnima negotovostma: negotovostjo prihodnje porabe električne energije in negotovostjo morebitnih izpadov proizvodnih virov. Omenjeni negotovosti sta del vsakdana trgovcev z električno energijo, zato menimo, da so udeleženci trga električne energije pred uvedbo novih oblik proizvodnje OVE praviloma dobro prepoznali omenjeni negotovosti ter da  so posledično tudi ustrezno ovrednotili cene terminskih produktov.