Novice

MAGISTRSKI DELI V SODELOVANJI Z LEST

26. septembra 2022

Kaj: MAGISTRSKI DELI V SODELOVANJI Z LEST

Kje: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Kdaj: September 2022

Študenta Janez Golja in Domen Kodrič že nekaj časa priložnostno sodelujeta pri nekaterih naših projektih. 26. septembra sta oba uspešno zagovarjala magistrski deli, ki sta jih opravila pod so-mentorstvom naših članov.

Janez Gregor Golja je magistrsko nalogo z naslovom “Modeliranje in simulacija nizkonapetostnega distribucijskega omrežja z vključenimi viri prožnosti” opravil v okviru projekta X-flex. Njegov glavni mentor je bil izr. prof Andrej Gubina, so-mentorja pa naša sodelaveca Chloé Fournely in Matej Pečjak. V sklopu magistrskega dela je bilo simulirano večje število scenarijev z dodanim različnim številom fotovoltaičnih elektrarn, toplotnih črpalk ter polnilnic električnih vozil v omrežju z namenom analize vpliva teh naprav na razmere v omrežju.

Magistrsko delo Domna Kodriča z naslovom »Ekonomika samooskrbe z električno energijo v spremenjenih zakonodajnih in tržnih razmerah« raziskuje ekonomsko upravičenost samooskrbe z električno energijo upoštevajoč različne zakonodajne in tržne okoliščine. Njegov glavni mentor je bil prav tako izr. prof Andrej Gubina, so-mentor pa je bil naš vodja laboratorija dr. Tomi Medved.  V njegovi nalogi je predstavljena analiza ekonomske upravičenosti investicije v samooskrbni sistem s fotovoltaično sončno elektrarno (SE) in baterijskim hranilnikom energije (BHEE), pri čemer so upoštevane spremembe zakonodajnega okvira samooskrbe, morebitno prenovo metodologije za izračunavanje tarifnih postavk omrežnine ter trende višanja cen električne energije.

Člani izpitne komisije pri obeh kandidatih so bili:
– prof. dr. M. Pantoš predsednik
– izr. prof. dr. A. Gubina, mentor
– prof. dr. D. Miljavec, član
– Matej Pečjak, mag. inž. el.
– as. dr. Tomi Medved

Čestitke in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!