Osebje
dr. Tomi Medved

dr. Tomi Medved
Vodja laboratorija LEST

Tomi Medved je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 2012 pod mentorstvom izr. prof. dr. Andrej Gubina. Od leta 2013 do konca leta 2016 je bil zaposlen v podjetju Elektro Energija d.o.o., kjer je delal na oddelkih za analitiko in obvladovanje tveganj. V Laboratoriju za energetske strategije je aktiven že od leta 2011, kjer je leta 2012 nadaljeval svoje izobraževanje na doktroskem študiju in ga leta 2019 uspešno zaključil.

Njegova glavna raziskovalna področja so pametna omrežja, integracija obnovljivih virov energije, modeliranje aktivnega odjema ter spremljanje in oblikovanje politik spodbujanja OVE.

Od oktobra 2015 do marca 2016 je bil gostujoči raziskovalec na UCLA Smart Grid Energy Research Center (SMERC) v Los Angelesu, kjer je raziskoval AI-strojno učenje agentnega modeliranja pri aktivnem odjemu.

Pri delu v LEST-u je aktivno sodeloval v več industrijskih in EU projektih (APRAISE, INCREASE, STORY, CONSEED) in je trenutno aktiven v tekočih EU projektih (CROSSBOW, X-FLEX), tudi kot namestnik koordinatorja v H2020 projektu COMPILE.

Od marca 2022 naprej je višji raziskovalec in vodja LEST laboratorija na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.