LEST
ensl

APRAISE: Ocena medsebojnih povezav politik in njihpov vplivov na trajnostni razvoj v Evropi

Spletna stran: http://www.apraise.org/

Video: http://apraise.org/consensus_building/videos

Trajanje: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2014

Opis:

EU je oblikovala ambiciozne cilje za okoljsko politiko v različnih sektorjih, katere cilj je oblikovati podlago za trajnostno evropsko rast. Osredotočamo se tudi na medsebojne odnose in kompromise na vsaki ravni politike pri oblikovanju učinkovitih mešanic politik, ki lahko vodijo v Evropo do pomembnejših trajnostnih poti. “APRAISE – Ocena vplivov politik na trajnost v Evropi” lahko evropskim in nacionalnim oblikovalcem politik nudi bolj celovito razumevanje medsebojnega vplivanja različnih politik.

Namen programa APRAISE je:

– izboljšati podlago za oblikovanje odločitev za izbiro orodij politike;

– vključiti politične medsebojne povezave v oceno učinkovitosti in oblikovanje politike;

– razviti izboljšan metodološki okvir za naknadno in predhodno oceno okoljskih politik in mešanic politik;

– empirično oceniti obstoječe in načrtovane okoljske politike v izbranih sektorjih držav članic EU in razširiti obstoječe podatkovne zbirke o več parametrih Okoljske politike;

– oceniti vlogo kazalnikov trajnostnega razvoja za oceno učinka.

Projektni partnerji:
JIN – Joint Implementation Network, Nizozemska
JR – Joanneum Research, Avstrija
Fraunhofer ISI – Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Nemčija
UoS – Science and Technology Policy Research University of Sussex, Združeno kraljestvo
NTUA – National Technical University of Athens – Energy Policy Unit, Grčija
UPRC – University of Piraeus Research Centre, Grčija
CEPS – Centre for European Policy Studies, Belgija
VATT – Government Institute for Economic Research, Finska
UL – Laboratory for Energy Policy, University of Ljubljana, Slovenija
SEIT – Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Estonija