Novice

ŠTUDENTSKA IZMENJAVA: JASMIN PFLEGER

18. oktobra 2021

Oktobra 2021 se nam je v LEST na šestmesečni praksi pridružila Jasmin Pfleger.

Jasmin prihaja iz Avstrije in je študentka magistrskega programa Inženiring v biorafineriji na Tehnični univerzi v Gradcu (TU Graz), s poudarkom na rabi energije in znotraj tega na integraciji biorafinerij, materialov na biološki osnovi in trajnosti.

V času pripravništva bo s pomočjo LEST ekipe v okviru projekta REScoopVPP pripravljala svojo magistrsko nalogo na temo “Kooperativne strategije trgovanja za prilagodljivost v distribucijskem sistemu”. Delo bo opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Gubine ter višjega raziskovalca dr. Tomija Medveda in raziskovalca Jerneja Zupančiča. Njen cilj je oblikovati simulacijski program za modeliranje različnih oblik prilagodljivosti v distribucijskem sistemu, njihovih primerov uporabe in možnih priložnosti za ustvarjanje prihodkov za vse vpletene deležnike. Model bo preverjen z uporabo različnih resničnih naborov podatkov.