Osebje
izr. prof. dr. Andrej Gubina

izr. prof. dr. Andrej Gubina
Vodja laboratorija LEST in izredni profesor na UL FE

Izr. Prof. Dr. Andrej F. Gubina je doktoriral l. 2002 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, kjer je od l. 2011 tudi izredni profesor. Leto 2000 je kot Fulbrightov štipendist in gostujoči raziskovalec prebil na Energy Laboratory, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, ZDA. Med leti 2002 in 2005 je osnoval in vodil Oddelek upravljanja s tveganji v Sektorju trženja na HSE d.o.o. v Ljubljani. Od marca 2007 je predstojnik Laboratorija za energetske strategije, UL FE. Avgusta 2008 je postal kot Research Lecturer tudi član Electricity Research Centre, University College Dublin, Irska. Koordiniral je evropski projekt VBPC-RES v okviru 6.OP in vodil slovenski del na desetih drugih (6.OP, 7.OP in H2020). Trenutno je projektni koordinator H2020 evropskega projekta COMPILE. Njegovo raziskovalno področje obsega deregulacijo in ekonomiko elektroenergetskih sistemov, načrtovanje proizvodnje v pogojih trga z električno energijo, obvladovanje tveganj, gospodarjenje s sredstvi EES-a, napovedovanje in vodenje porabe, energetsko učinkovitost ter obnovljive vire električne energije, s poudarkom na trženju in regulativi. Kot vabljeni predavatelj je predaval na področjih vključevanja OVE v EES in oblikovanju podpornih politik. Je lastnik tehnoloških patentov. Je tudi Senior Member IEEE PES in član CIGRE Paris.