Projekti

APRAISE: Ocena medsebojnih povezav politik in njihpov vplivov na trajnostni razvoj v Evropi

EU je oblikovala ambiciozne cilje za okoljsko politiko v različnih sektorjih, katere cilj je oblikovati podlago za trajnostno evropsko rast. Osredotočamo se tudi na medsebojne odnose in kompromise na vsaki ravni politike pri oblikovanju učinkovitih mešanic politik, ki lahko vodijo v Evropo do pomembnejših trajnostnih poti.

“APRAISE – Ocena vplivov politik na trajnost v Evropi” je evropskim in nacionalnim oblikovalcem politik nudil bolj celovito razumevanje medsebojnega vplivanja različnih politik.

Namen projekta APRAISE je bil:

  • izboljšati podlago za oblikovanje odločitev za izbiro orodij politike,
  • vključiti politične medsebojne povezave v oceno učinkovitosti in oblikovanje politike,
  • razviti izboljšan metodološki okvir za naknadno in predhodno oceno okoljskih politik in mešanic politik,
  • empirično oceniti obstoječe in načrtovane okoljske politike v izbranih sektorjih držav članic EU in razširiti obstoječe podatkovne zbirke o več parametrih okolijske politike,
  • oceniti vlogo kazalnikov trajnostnega razvoja za oceno učinka.

EU raziskovalni projekt

okt. 2011–sept. 2014

Proračun 2.760.877,24 €

JIN

Ta projekt je financiran s strani 7. okvirnega programa (7FP) Evropske Unije, pogodba o podpori N° 283121.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Grčija, Slovenija, Estonija