Novice

ŠTUDENTSKA IZMENJAVA: NICOLE BIRD

4. avgusta 2021

Avgusta 2021 je s šestmesečno prakso v LEST pričela Nicole Ashley Bird.

Nicole prihaja iz ZDA in je študentka magistrskega programa Trajnostna energija na Univerzi v Rejkjaviku s poudarkom na ekonomiji, trajnostnem inžineringu in energetski politiki. LEST ekipi se je pridružila z namenom priprave magistrske naloge. V okviru tega bo raziskovala energetske skupnosti v sodelovanju s projektom COMPILE. Naslov njenega dela bo “Analiza koncepta samooskrbe z OVE lokalne energetske skupnosti Luče”.

Nicole bo pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Gubine in višjega raziskovalca dr. Tomija Medveda preučevala dejavnike, ki vplivajo na samozadostnost energetske skupnosti za obnovljivo energijo in izvedla analizo občutljivosti za določitev optimalne strukture takšne skupnosti za doseganje samozadostnosti. Za študijo primera bo služila energetska skupnost v Lučah, ena izmed pilotnih lokacij projekta COMPILE.