Novice

MAGISTRSKO DELO V SODELOVANJU Z LEST V OKVIRU PROJEKTA RESCOOPVPP

28. avgusta 2022

Kaj: Magistrsko delo “Kooperativne strategije trgovanja za prilagodljivost v distribucijskem sistemu” v sodelovanju z LEST v okviru projekta RescoopVPP

Kje: splet, Tehnična univerza v Gradcu

Kdaj: Julij 2022

Jasmin Pfleger prihaja iz Avstrije in je pravkar končala magistrski študij Inženiring v biorafineriji s predstavitvijo in zagovorom magistrske naloge “Kooperativne strategije trgovanja za prilagodljivost v distribucijskem sistemu” na spletnem izpitu na Tehnični univerzi v Gradcu (TU Graz).

Odločila se je, da bo svojo zaključno magistrsko nalogo opravila v sodelovanju z našim laboratorijem LEST v okviru projekta REScoopVPP. Od oktobra 2021 do aprila 2022 je opravljala pripravništvo v našem laboratoriju. Njeni mentorji so bili izr. prof. Andrej Gubina, vodja laboratorija dr. Tomi Medved in raziskovalec Jernej Zupančič.

Izpitno komisijo so sestavljali prof. Sonja Wogrin in prof. Lothar Fickert s Tehniške univerze v Gradcu ter izr.prof. Andrej Gubina z Univerze v Ljubljani. Tema diplomske naloge je vključevala razvoj simulacijskega modela, ki naj bi deloval kot virtualno eksperimentalno poligon za preučevanje vpliva različnih regulacijskih strategij na gospodinjstva in razmere v omrežju. Te strategije bodo kasneje uporabljene v sistemu COFY-box, razvitem v okviru projekta REScoopVPP, in naj bi pomagale optimizirati samozadostnost in samooskrbo gospodinjstev ter zagotavljale določeno agregatno prožnost sistema za preprečevanje nestanovitne proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Da bi to prikazali na razumljiv način, so bile upoštevane različne ravni, kot sta raven gospodinjstev in pilotna raven. Podatke za pilotno območje v Belgiji je zagotovil projektni partner Energent.

Jasmin želimo veliko nadaljnjih kariernih uspehov in upamo, da se naše poti ponovno srečajo.