Alumni
Branka Vasikj, mag. el.

Branka Vasikj, mag. el.
Načrtovanje elektroenergetskih sistemov, MEPSO A.D.

Branka Vasikj je diplomirala v letu 2013 in magistrirala v letu 2017 na Fakulteti za elektrotehniko in informatiko, sv. Ciril in Metod Univerza v Skopju v Makedoniji. Med študijem je opravila 6-mesečno pripravništvo na Evropskem parlamentu. Med leti 2014 in 2018 je bila zaposlena na Makedonskem sistemskem operaterju MEPSO kot inženirka za napovedovanje proizvodnje in odjema. Branka se je pridružila Laboratoriju za Energetske Strategije (LEST) v oktobru 2018 kot raziskovalka. Sodelovala je na industrijskih projektih in na mednarodnih raziskovalnih projektih CROSSBOW in COMPILE.