LEST
ensl

COMPILE: Oblikovanje energetskih otokov z vključevanjem skupnosti

Spletna stran: https://www.compile-project.eu/

Facebookhttps://www.facebook.com/CompileH2020/

Twitterhttps://twitter.com/CompileH2020

LinkedInhttps://www.linkedin.com/in/compile-project/

Opis:

Glavni cilj projekta COMPILE je zagon lokalnih energetskih sistemov, ki bodo podpirali rast OVE v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti.

Vizija projekta COMPILE je podpiranje obstoječega centralno naravnanega sistema z nastankom energetskih skupnosti, ki z optimalnim načrtovanjem pozitivno vpliva na družbo. To vodi v ekonomično uporabo sredstev, pomaga lokalnim podjetjem in pospešuje dekarbonizacijo lokalnih območij.

Cilji:

  • Omogočanje lokalnih energetskih sistemov (prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje).
  • Optimalna integracija in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje in elektro-mobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranek energije.
  • Spodbujati ustvarjanje energetskih skupnosti ob upoštevanju pozitivnih učinkov na lokalno gospodarstvo in sprejemanje uporabnikov ob upoštevanju ranljivih skupin (energetska revščina).
  • Ustvariti nove načine za spodbujanje akterjev v vrednostni verigi za sodelovanje pri povečanju družbenih koristi, pospešiti sprejemanje novih tehnoloških rešitev in omogočiti obsežno replikacijo razvitih tehnoloških rešitev in poslovnih modelov.

Projektni partnerji:

Povezani partnerji: