LEST
ensl

CROSSBOW: Čezmejno upravljanje energije iz spremenljivih proizvodnih in shranjevalnih enot, ki omogoča trgovanje na veleprodajnem trgu

Spletna stran: http://crossbowproject.eu/

Opis:

CROSSBOW je projekt, ki temelji na upravljavcu prenosnega omrežja z dvema strateškima ciljema:

  • Uspešno uvajanje sklopa tehnoloških rešitev na trgu v roku 24 mesecev po zaključku projekta, ki omogočajo povečanje skupne uporabe sredstev za spodbujanje čezmejnega upravljanja prenosnih omrežij s spremenljivimi obnovljivimi viri energije in enotami za shranjevanje.
  • Zmanjšanje operativnih stroškov omrežja in izboljšanje izkoristkov OVE in skladiščnih enot.

Uresničitev tega strateškega cilja bo vključevala štiri vidike, ki jih je obravnaval LCE-04-2017. Projekt bo pokazal različne tehnologije, ki bodo upravljavcem prenosnih omrežij povečale prožnost in robustnost omrežja:

  • Boljši nadzor čezmejnih prenosov energije.
  • Nove rešitve za shranjevanje energije – distribuirane in centralizirane, ki ponujajo sistemske storitve za upravljanje virtualnih shranjevalnih elektrarn (Virtual Storage Plants – VSP);
  • Boljša IKT in komunikacije – npr. boljša preglednost nad razmerami v omrežju, ki omogoča programe fleksibilne proizvodnje in aktivnega odjema.
  • Opredelitev transnacionalnega veleprodajnega trga in predlogom za poštena in dolgoročno vzdržna nadomestila za OVE, ki bi se financirala skozi nove poslovne modele, ki podpirajo sodelovanje novih udeležencev – npr. agregatorjev – in zmanjšanje stroškov.

Projektni partnerji:

ETRA Investigación y Desarrollo S.A., Španija
Centrul Roman al Energiei – CRE, Romunija
Compania nationala de transport al energiei electrice transelectrica SA, Romunija
Institute Of Communications And Computer Systems, Grčija
Independent Power Transmission Operator SA, Grčija
Hellenic Electricity Distribution Network Operator SA, Grčija
Public Power Corporation SA, Grčija
COBRA Instalaciones Y Servicios S.A., Španija
VARTA Storage Gmbh, Nemčija
Elektro energien systemen operator EAD, Bulgarija
J.P. Elektromreza Srbije, Srbija
Security Coordination Centre SCC ltd. Belgrade, Srbija
Nezavisni Operator sistema u BiH, Bosna in Herzegovina
University of Manchester, Združeno kraljestvo
HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Hrvaška
KONCAR – inzenjering za energetiku i transport dd, Hrvaška
Sveuciliste u Zagrebu fakultet elektrotehnike i računarstv, Hrvaška
Univerza v Ljubljani, Slovenija
ELPROS elektronski in programski sistemi d. o. o, Slovenija
Crnogorski Elektroprenosni Sistem, Črna gora
Operator na elektroprenosniot sistem na Makedonija, Makedonija
Ss Cyril and Methodius University, Faculty Of Electrical Engineering And Information Technologies, Makedonija
AD Elektrani na Makedonija Skopje – Direkcija, Makedonija
CyberGrid Gmbh, Avstrija