Projekti

X-FLEX: Integrirane energetske rešitve in novi tržni mehanizmi za razširjeno fleksibilnost evropskega omrežja

Projekt X-FLEX bo predstavil nabor ekonomsko učinkovitih integriranih rešitev, ki bodo omogočale optimalno kombinacijo decentraliziranih sredstev prožnosti tako na strani proizvodnje kot na strani porabe (V2G, napajanje za ogrevanje/hlajenje/plin, baterije, odziv na povpraševanje). Te rešitve bodo vsem strankam, vključno z aktivnimi odjemalci, omogočale, da ponudijo svojo prožnost na trgu in tako ustvarjale koristi za vse akterje v verigi pametnih omrežij.

X-FLEX bo razvil 4 orodja, ki bodo nudila storitve vsem energetskim deležnikom:

  • SERVIFLEX orodje – Integrirano orodje za upravljanje fleksibilnosti
  • GRIDFLEX orodje – Napredna orodja za samodejno krmiljenje in nadzorovanje
  • MARKETFLEX orodje – Tržna platforma in novi tržni mehanizmi
  • X-FLEX platforma – Prilagodljiva in razširljiva integrirana platforma

Rešitve, razvite v okviru projekta, bodo testirane v realnih pogojih na štirih pilotnih lokacijah v treh državah članicah EU (Bolgarija, Slovenija in Grčija), ki se med seboj razlikujejo v potrebah ter družbenoekonomskih in tehnoloških omejitvah. Pri tem bodo vključene številne že obstoječe enote  s prilagodljivim odjemom (baterije, napajanje za ogrevanje/hlajenje, V2G in druge rešitve za shranjevanje energije) in vsi dopolnjujoči akterji energetskega omrežja (operater distribucijskega omrežja, operater prenosnega omrežja, operater mikroomrežij, ponudniki prožnosti, lokalne skupnosti).

EU raziskovalni projekt

okt. 2019–sep. 2023

Proračun 9.463.657,50 €

ETRA GROUP

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 863927.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Španija, Slovenija, Avstrija, Ciper, Grčija, Bolgarija