Projekti

STREAM: Omogočanje prožnosti v elektroenergetskem sistemu

Cilj projekta STREAM je vzpostavitev inovativnega in zanesljivega ekosistema prožnosti na strani nizkonapetostnega omrežja obstoječih trgov električne energije. Uspeh projekta STREAMa temelji na koristih, ki jih prinašajo novi poslovni modeli, razviti v okviru projekta in temeljijo na lokalnih nizkonapetostnih trgih prožnosti ter novem mehanizmu, ki je podoben menjavi. STREAM bo povezal podatke, tehnologije, zainteresirane strani in trge na eni strani, na drugi strani pa bo z odprto izmenjavo podatkov olajšal zagotavljanje prožnosti, kar bo omogočilo drugim storitve za državljane, zasnovane s pristopom, usmerjenim na uporabnika, da bi izboljšali njihovo sprejemanje in uporabo.

Cilji:

  • Krepitev vloge podatkov
  • Storitve po meri za končne uporabnike
  • Izkoriščanje lokalne prožnosti
  • Informiranje oblikovalcev politik in regulatorjev pri sprejemanju odločitev

 

EU raziskovalni projekt

Okt. 2022 - Sep. 2026

Budget € 10.370.00,00

LEST (FE, UL)

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje, pogodba o podpori Nº 101075654.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Slovenija, Hrvaška, Španija, Avstrija, Finska, Italija