Projekti

STORY: Dodana vrednost shranjevalnikov energije v distribucijskem omrežju

STORY (Added value of STORage in distribution sYstems) je evropski projekt, ki se osredotoča na predstavitev novih tehnologij za shranjevanje energije in njihove koristi v distribucijskih sistemih. Projekt vključuje 18 partnerskih ustanov v 8 različnih evropskih državah.

Z razvojem naše družbe se povečuje povpraševanje po energiji, zlasti po elektriki. Da bi se lahko za proizvodnjo elektrike uporabljali obnovljivi viri in bi se jo hkrati uprabilo v trenutku, ko jo potrebujemo, so potrebne nove rešitve za shranjevanje energije. Galvni izziv projekta je demonstrirati in nato oceniti vpliv inovativnih pristopov za uporabo termičnih in električnih sistemov za shranjevanje energije. Odkriti želimo cenovno dostopne in zanesljive rešitve, ki vodijo k povečanju električne samooskrbe. Projekt STORY je sestavljen iz osmih demonstracijskih primerov, ki vsebujejo različne koncepte lokalnega shranjevanja energije tako v industrijskem okolju kot pri končnih odjemalcih. Demonstracijski primeri so usmerjeni v oceno učinka obsežne integracije malih shranjevalnikov energije v distribucijskem omrežju z osrednjim vprašanjem: “Kaj bi lahko bila dodana vrednost malih porazdeljenih shranjevalnikov energije v elektrodistribucijskem omrežju?”

V osmih demonstracijskih primerih so bile uporabljene porazdeljene tehnologije za shranjevanje energij in napredne IKT rešitve. Podatki iz terenskih preizkušanj so nato služili za umerjanje simulacijskih modelov, s pomočjo katerih se je analiziral tudi vpliv shranjevalnih tehnologij na elektroenergetski sistem ob zelo veliki stopnji njihove razširjenosti. Za uspešno uveljavitev malih porazdeljenih shranjevalnikov so bili oblikovani tudi različni poslovni modeli in predlagane potrebne spremembe nacionalnih podpornih politik in regulatornih okvirjev.

EU raziskovalni projekt

maj 2015–okt. 2020

Proračun 14.812.623,76 €

VTT

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 646426.