Projekti

PESEM: Identifikacija potrebnih podatkov za spremljanje in nadzor energetskih trgov

Projekt je obsegal zagotavljanje tehničnih nasvetov za vzpostavitev nabora podatkov in pridobivanje temeljnih podatkov za spremljanje energetskega trga.

Vsebina projekta:

  • Identifikacija fundamentalnih podatkov, ki jih bo ACER potreboval za učinkovit nadzor trga z električno energijo in plinom,
  • Identifikacija virov podatkov in podatkovnih baz za pridobivanje fundamentalnih podatkov,
  • Definicija dostopa do baz in zajemanja podatkov,
  • Definicija vzpostavitve podatkovnih zbirk za potrebe agencije ACER,
  • Načrtovanje in definicija formatov za pridobivanje fundamentalnih podatkov.

Industrijski projekt

2012

ACER