LEST
ensl

X-FLEX: Integrirane energetske rešitve in novi tržni mehanizmi za razširjeno fleksibilnost evropskega omrežja

Spletna stran: http://xflexproject.eu/

Twitter: @XFlex_H2020

Opis:

Projekt X-FLEX bo predstavil nabor ekonomsko učinkovitih integriranih rešitev, ki bodo omogočale optimalno kombinacijo decentraliziranih sredstev prožnosti tako na strani proizvodnje kot na strani porabe (V2G, napajanje za ogrevanje/hlajenje/plin, baterije, odziv na povpraševanje). Te rešitve bodo vsem strankam, vključno z aktivnimi odjemalci, omogočale, da ponudijo svojo prožnost na trgu in tako ustvarjale koristi za vse akterje v verigi pametnih omrežij.

X-FLEX bo razvil 4 orodja, ki bodo nudila storitve vsem energetskim deležnikom:

  • SERVIFLEX orodje – Integrirano orodje za upravljanje fleksibilnosti
  • GRIDFLEX orodje – Napredna orodja za samodejno krmiljenje in nadzorovanje
  • MARKETFLEX orodje – Tržna platforma in novi tržni mehanizmi
  • X-FLEX platforma – Prilagodljiva in razširljiva integrirana platforma

Rešitve, razvite v okviru projekta, bodo testirane v realnih pogojih na štirih pilotnih lokacijah v treh državah članicah EU (Bolgarija, Slovenija in Grčija), ki se med seboj razlikujejo v potrebah ter družbenoekonomskih in tehnoloških omejitvah. Pri tem bodo vključene številne že obstoječe enote  s prilagodljivim odjemom (baterije, napajanje za ogrevanje/hlajenje, V2G in druge rešitve za shranjevanje energije) in vsi dopolnjujoči akterji energetskega omrežja (operater distribucijskega omrežja, operater prenosnega omrežja, operater mikroomrežij, ponudniki prožnosti, lokalne skupnosti).

Projektni partnerji: