LEST
ensl

STORY: Dodana vrednost shranjevalnikov energije v distribucijskem omrežju

Spletna stran: http://horizon2020-story.eu/

Video: http://horizon2020-story.eu/a-story-to-tell 

Twitterhttps://twitter.com/H2020STORY

  • EU, Horizon 2020
  • Obdobje: 2015 – 2020
  • Koordinator: VTT Technical Research Centre of Finland

Opis

STORY (Added value of STORage in distribution sYstems, št. pog. 646426, H2020-LCE-2014-3, Innovation Action) je evropski projekt, ki se osredotoča na predstavitev novih tehnologij za shranjevanje energije in njihove koristi v distribucijskih sistemih. Projekt vključuje 18 partnerskih ustanov v 8 različnih evropskih državah.

Z razvojem naše družbe se povečuje povpraševanje po energiji, zlasti po elektriki. Da bi se lahko za proizvodnjo elektrike uporabljali obnovljivi viri in bi se jo hkrati uprabilo v trenutku, ko jo potrebujemo, so potrebne nove rešitve za shranjevanje energije. Galvni izziv projekta je demonstrirati in nato oceniti vpliv inovativnih pristopov za uporabo termičnih in električnih sistemov za shranjevanje energije. Odkriti želimo cenovno dostopne in zanesljive rešitve, ki vodijo k povečanju električne samooskrbe. Projekt STORY je sestavljen iz osmih demonstracijskih primerov, ki vsebujejo različne koncepte lokalnega shranjevanja energije tako v industrijskem okolju kot pri končnih odjemalcih. Demonstracijski primeri so usmerjeni v oceno učinka obsežne integracije malih shranjevalnikov energije v distribucijskem omrežju z osrednjim vprašanjem: “Kaj bi lahko bila dodana vrednost malih porazdeljenih shranjevalnikov energije v elektrodistribucijskem omrežju?”

V osmih demonstracijskih primerih bodo uporabljene porazdeljene tehnologije za shranjevanje energij in napredne IKT rešitve. Podatki iz terenskih preizkušanj bodo uporabljeni za umerjanje simulacijskih modelov, s pomočjo katerih se bo analiziral tudi vpliv shranjevalnih tehnologij na elektroenergetski sistem ob zelo veliki stopnji njihove razširjenosti. Za uspešno uveljavitev malih porazdeljenih shranjevalnikov se bo oblikovalo tudi različne poslovne modele in predlagalo potrebne spremembe nacionalnih podpornih politik in regulatornih okvirjev.

 Vsi partnerji na projektu: