LEST
ensl

BET: BioEnergyTrain, Development of advanced curriculum for higher education focusing on bioenergy value chain and its integration in electricity system, biomass and biofuel cycles

Spletna stran: www.bioenergytrain.eu

  • EU, Horizon 2020
  • Trajanje: 2015 – 2020
  • KoordinatorEseia, Austria

Opis:

Raziskave o novih energetskih metodah so nujno potrebne, hkrati pa je nujno potrebno zmanjšati količino ogljika, ki ga proizvede človeštvo. Vse to je odvisno od usposobljenosti oseb na naslednjih področjih: obnovljivi viri energije, novi energetski materiali in metode, pametne zgradbe ter upravljanje prometa in infrastrukture.

Bioenergija je v centru številnih pomembnih evropskih politik: Strateški načrt za energetsko tehnologijo, Izobraževanje in usposabljanje, Evropska strategija za bioekonomijo in Evropske politike za varnost hrane in prehranske politike. Napredek na tem področju je upočasnjen zaradi šibkega povezovanja med zainteresiranimi stranmi, pomanjkanja usposobljenega osebja in slabe povezave med profesionalnimi izobraževanji in potrebami industrije.

BioEnergyTrain združuje petnajst partnerjev iz šestih držav EU. Oblikuje nove podiplomske učne načrte v ključnih bioenergetskih disciplinah ter med seboj v mrežo povezuje visokošolske izobraževalne ustanove, raziskovalna središča, strokovna združenja in zainteresirane partnerje iz industrije. Kurikulumi obsegajo celotno področje bioenergije do vključevanja v trajnostne energetske sisteme stavb, naselij in regij.

Partnerji:

Energy Agency Styria, Avstrija

Eseia, Avstrija

LNEG, Portugalska

TUHH, Nemčija

TU Graz, Avstrija

University of Ljubljana, Slovenija

UTBV, Romunija

UTwente, Nizozemska