LEST
ensl

PESEM: Identifikacija potrebnih podatkov za spremljanje in nadzor energetskih trgov

Vsebina projekta:

  • Identifikacija fundamentalnih podatkov, ki jih bo ACER potreboval za učinkovit nadzor trga z električno energijo in plinom
  • Identifikacija virov podatkov in podatkovnih baz za pridobivanje fundamentalnih podatkov
  • Definicija dostopa do baz in zajemanja podatkov
  • Definicija vzpostavitve podatkovnih zbirk za potrebe agencije ACER
  • Načrtovanje in definicija formatov za pridobivanje fundamentalnih podatkov