LEST
ensl

Osnovni cilj projekta je povečanje učinkovitosti upravljanja s sredstvi v Elesu. Kot eno izmed ključnih strategij upravljanja s sredstvi predlagamo metodo Indeksa stanja naprave (ang. Asset Health Index – AHI), ki se v svetu vedno bolj uveljavlja za elemente elektroenergetskega sistema.

AHI uporabljamo pri oceni preostale življenjske dobe elementov in pri določevanju prioritet za njihovo vzdrževanje. Izračuna se ga na podlagi rezultatov meritev in preiskav, ki jih kot vhodne podatke ustrezno ovrednotimo skladno s pripadajočimi šifranti. Z uvedbo metode AHI pričakujemo pozitiven učinek pri izvajanju trenutne strategije vzdrževanja visokonapetostnih naprav v RTP-jih (razdelilnih transformatorskih postajah) v sklopu strategije upravljanja sredstev.