Projekti

INCREASE: POVEČANJE PROBIVANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Projekt INCREASE se je osredotočal na upravljanje obnovljivih virov energije v NN in SN omrežju in zagotavljanje sistemskih storitev, kot so nadzor napetosti in zagotavljanje rezerve za operaterje distribucijskega in prenosnega omrežja.

Pet znanstvenih in osem industrijskih partnerjev je sodelovalo v projektu INCREASE (ang. “Increasing the penetration of renewable energy sources in the distribution grid by developing control strategies and using ancillary services“), ki si je prizadeval za reševanje teh problemov z inovativnimi trifazno priklopljenimi pretvornikovi in z novimi delovalnimi in krmilnimi strategijemi, da bi ohranili sposobnost sistema za zagotovitev potrošnikom zanesljivo oskrbo z električno energijo na sprejemljivi kakovostni ravni.

Dodatno je projekt INCREASE raziskoval regulativne okvirje, pravila obratovanja, tržne mehanizme za sistemske storitve in predlagal prilagoditve za lažje rezarvacije sistemskih storitev, ki so potrebne za delovanje električnega omrežja. Projekt bo omogočil, da razpršeni obnovljivi viri in bremena ne sodelujejo le pri izmenjavi moči v omrežju, ampak omogočijo distribucijskim podjetjem, da delujejo kot upravljalci kapacitet. To bo omogočilo višje penetracije DRES po nižji ceni. Razvita simulacijska platforma bo omogočila potrditev predlaganih rešitev in bo služila kot orodje za distribucijska omrežja in za raziskovanje vpliva DRES v distribucijskem omrežju. Rešitve bodo preverjene v laboratorjih TU/e in na Lemcko (UGent) kot tudi v realnih poskusih v distribucijkih omrežjih v Avstriji, Sloveniji in na Nizozmeskem.

Cilj projekta je bil razviti strategije nadzora, jih preizkusiti in oceniti možnosti za zagotavljanje sistemskih storitev.

EU raziskovalni projekt

sept. 2013–dec. 2016

Proračun 4.303.859,35 €

Ghent University

Ta projekt je financiran s strani 7. okvirnega programa (7FP) Evropske Unije, pogodba o podpori N° 608998.