Projekti

INCREASE: POVEČANJE PROBIVANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Za izpolnjevanje evropskih ciljev 20-20-20, mora delež obnovljivih virov energije (OVE) do leta 2020 preseči 20% potreb po električni energiji. Ta ambiciozen cilj je mogoče doseči le, če se število distribuiranih obnovljivih virov energije (ang. distributed renewable energy sources – DRES) na nizki napetosti (NN) električnega distribucijskega omrežja bistveno poveča in da se na srednjem napetostnem nivoju (SN) zgradi veliko vetrnih ali sončnih elektrarn. Znatno povečanje distribuiranih OVE predstavlja ogromno breme za varno delovanje električnega omrežja, saj vpliva tako na prenosni sistem kot na upravljavce distribucijskih omrežij. Veliko povečanje DRES v NN in SN omrežju je privedlo do dvosmernega pretoka moči, zaradi česar je nujno potrebno razviti nove operativne in nadzorne strategije, da se potrošnikom zagotovi zanesljivo oskrbo z električno energijo na sprejemljivi ravni kakovosti in s čim nižjimi stroški. Projekt INCREASE se osredotoča na upravljanje obnovljivih virov energije v NN in SN omrežju in zagotavljanje sistemskih storitev, kot so nadzor napetosti in zagotavljanje rezerve za operaterje distribucijskega in prenosnega omrežja. Pet znanstvenih in osem industrijskih partnerjev sodeluje v ambicioznem raziskovalnem projektu INCREASE (ang. “Increasing the penetration of renewable energy sources in the distribution grid by developing control strategies and using ancillary services“), ki si prizadeva za reševanje teh problemov z inovativnimi trifazno priklopljenimi pretvornikovi in z novimi delovalnimi in krmilnimi strategijemi, da bi ohranili sposobnost sistema za zagotovitev potrošnikom zanesljivo oskrbo z električno energijo na sprejemljivi kakovostni ravni.

Dodatno projekt INCREASE raziskuje regulativne okvirje, pravila obratovanja, tržne mehanizme za sistemske storitve in predlaga prilagoditve za lažje rezarvacije sistemskih storitev, ki so potrebne za delovanje električnega omrežja. Projekt bo omogočil, da razpršeni obnovljivi viri in bremena ne sodelujejo le pri izmenjavi moči v omrežju, ampak omogočijo distribucijskim podjetjem, da delujejo kot upravljalci kapacitet. To bo omogočilo višje penetracije DRES po nižji ceni. Razvita simulacijska platforma bo omogočila potrditev predlaganih rešitev in bo služila kot orodje za distribucijska omrežja in za raziskovanje vpliva DRES v distribucijskem omrežju. Rešitve bodo preverjene v laboratorjih TU/e in na Lemcko (UGent) kot tudi v realnih poskusih v distribucijkih omrežjih v Avstriji, Sloveniji in na Nizozmeskem.

Cilj projekta je razviti strategije nadzora, jih preizkusiti in oceniti možnosti za zagotavljanje sistemskih storitev.

EU mednarodni projekt

sept. 2013–dec. 2016

Proračun 4.303.859,35 €

Ghent University

Ta projekt je financiran s strani 7. okvirnega programa (7FP) Evropske Unije, pogodba o podpori N° 608998.