Projekti

BET: BioEnergyTrain

Raziskave o novih energetskih metodah so nujno potrebne, hkrati pa je nujno potrebno zmanjšati količino ogljika, ki ga proizvede človeštvo. Vse to je odvisno od usposobljenosti oseb na naslednjih področjih: obnovljivi viri energije, novi energetski materiali in metode, pametne zgradbe ter upravljanje prometa in infrastrukture.

Bioenergija je v centru številnih pomembnih evropskih politik: Strateški načrt za energetsko tehnologijo, Izobraževanje in usposabljanje, Evropska strategija za bioekonomijo in Evropske politike za varnost hrane in prehranske politike. Napredek na tem področju je upočasnjen zaradi šibkega povezovanja med zainteresiranimi stranmi, pomanjkanja usposobljenega osebja in slabe povezave med profesionalnimi izobraževanji in potrebami industrije.

BioEnergyTrain združuje petnajst partnerjev iz šestih držav EU. Oblikuje nove podiplomske učne načrte v ključnih bioenergetskih disciplinah ter med seboj v mrežo povezuje visokošolske izobraževalne ustanove, raziskovalna središča, strokovna združenja in zainteresirane partnerje iz industrije. Kurikulumi obsegajo celotno področje bioenergije do vključevanja v trajnostne energetske sisteme stavb, naselij in regij.

EU raziskovalni projekt

maj 2015–april 2019

Proračun 3.697.580 €

Eseia

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 656760.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija