Projekti

BD4NRG: Veliki podatki za energijo naslednje generacije

Naraščajoča decentralizacija energetskega sistema predstavlja izjemno priložnost za zainteresirane akterje na področju energetike, da izkoristijo tehnologije velikih podatkov in umetne inteligence za izboljšanje procesa odločanja. Vendar pa obstajajo nekatere ovire, ki omejujejo izkoriščanje tega potenciala, na primer pomanjkanje standardiziranih arhitektur velikih podatkov za pametna omrežja in regulativni okvir, ki ne omogoča izmenjave podatkov. V zvezi s tem bo BD4NRG:

  • ponudil referenčno arhitekturo za Smart Energy, ki bo uskladila arhitekture BDVA SRIA, IDSA in FIWARE, standard SAREF in razširila specifikacijo COSMAG, da bo omogočila B2B večstransko izmenjavo podatkov, hkrati pa bo zagotovila popolno interoperabilnost vodilnih velikih podatkov tehnologije s standardi pametnih omrežij in operativnimi okviri,
  • razvijal in nadgradil številne tehnološke spodbujevalnike TRL 5-6, kot so prilagodljivo hibridno upravljanje podatkov DLT/”off-chain”, organizacija elastičnega omrežja za velike podatke, IoT/zvezno učenje na podlagi umetne inteligence in skupna raba več virov tokeniziranega tržišča, jih ohlapno integriral in umestil v okvir TRL 7-8 BD4NRG,
  • dostavil odprto modularno zbirko analitičnih orodij za velike podatke TRL8 kot osrednji del za razvoj analitičnih storitev na enem mestu z organiziranjem obstoječih sredstev in/ali sredstev tretjih oseb (podatki, računalniški viri, modeli, algoritmi),
  • potrdil tak okvir z zagotavljanjem napovedne in predpisujoče AI na podlagi analitike velikih podatkov na 13 pilotnih projektih, ki jih prispevajo različni deležniki v energetiki (DSO, TSO, ENTSO-E, upravljavci shranjevalnikov energije/obnovljivih virov, lokalne energetske skupnosti, energetska podjetja, občine, finančne institucije), ki v celoti pokriva energetsko vrednostno verigo,
  • vzpostavil živahen podatkovni ekosistem na osnovi SGBDAA Alliance, ki bo združil nove ponudnike energetskih podatkov, privabil MSP za zagotavljanje novih energetskih storitev s kaskadnim financiranjem in potrdil hibridno energetsko/industrijsko vrednostno verigo, ki podpira skupne digitalne platforme B2B.

EU raziskovalni projekt

jan. 2021–dec. 2023

Proračun 11.883.025 €

Engineering Ingegneria Informatica

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 872613.