Osebje
Uroš Podgoršek, MBA

Uroš Podgoršek, MBA
Specialist za relacije s trgom, ELES d.o.o.

Uroš Podgoršek je diplomiral leta 2012 na Fakulteti za elektrotehniko, leta 2016 pa je dokončal tudi študij FELU MBA na Ekonomski fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Trenutno je zaposlen v podjetju ELES d.o.o. na delovnem mestu specialist za relacije s trgom.

Njegovo področje dela obsega operativne dejavnosti v povezavi z dodelitvijo prenosnih čezmejnih kapacitet, nadzorovanjem prijave voznih redov in izvedbo različnih tržnih analiz. V preteklih letih je bil aktivno vpleten v različne projekte, predvsem v povezavi s spajanjem trgov za dan v naprej (IBWT) in znotraj dneva (XBID), ter pripravo in oddajo podatkov, ki jih mora sistemski operater prenosnega omrežja deliti v skladu z zakonodajo (EMFIP, REMIT). Aktivno je tudi vključen v projekt e-mobilnosti E8, kjer ELES poudarja pomembnost celovitega pristopa k reševanju izziva množične implementacije električnih vozil.