Novice

Prijavi se na Hekaton EESTEC Olympics

7. aprila 2023

Na Fakulteti za elektrotehniko bo 19. aprila 2023 potekal nov dogodek Eestec Olympics – hekaton na temo sončna energija. Tekmovanje, ki bo potekalo med 8. in 20. uro, bo sestavljeno iz izzivov, ki so jih postavili laboratoriji LEON, LPVO in LEST.

Fotovoltaika (PV) je v zadnjem desetletju najhitreje rastoča tehnologija obnovljivih virov energije, ki je že dosegla status najcenejšega proizvodnega vira električne energije. Cena PV z ekonomijo obsega stalno pada in postaja dostopna vsem ljudem, ob rasti cen električne energije pa je tudi dobra investicijska priložnost za zasebnike in podjetja.

 

Kljub skokovitemu razvoju so pred znanstveniki in inženirji še vedno izzivi, ki jih bo treba premagati, da bi tehnologija postala še bolj dostopna in konkurenčna. Tako razvoj in raziskave na področju PV gredo v smeri pocenitve tehnologij, zviševanja učinkovitosti pretvorbe energije, življenjske dobe, energijskega izplena in energijske vračilne dobe.Posledično se vpeljujejo novi načini umeščanja PV v prostor, kot so integracija v stavbe, vozila, infrastrukturo (ceste, ograje), urbane površine, agrovoltaika in plavajoča fotovoltaika.

EESTEC Olympics Hackathon bo sestavljen iz treh izzivov:

1. LPVO (Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko)

  • Določitev trenutnega stanja tehnike PV tehnologij in sistemov s predlaganjem tehnoloških rešitev za dosego večje cenovne in energijske konkurenčnosti PV.
  • Priprava strategij, kako v določen prostor umestiti čim več PV na čim bolj inovativen, a tehnično izvedljiv in smotrn način.

2. LEON (Laboratorij za električna omrežja in naprave)

  • Pripraviti predlog strategije, ki bi distribucijskim omrežjem omogočila priklop večjega števila obnovljivih virov električne energije brez posega v obstoječe omrežje.

3. LEST (Laboratorij za energetske strategije)

  • Razviti idejo o vzpostavitvi trajnostne energetske skupnosti v vašem okolju.

Z ekipo 3 članov najboljše reši vse izzive in se poteguj za odlične nagrade:

  • izmenjava na Portugalskem,
  • nagrada v višini 500€,
  • nagrada v višini 250€.

Na tekmovanje se lahko prijaviš na tej povezavi.

Dogodek organizira društvo EESTEC v sodelovanju s ŠEK- Študentski energetski klub in laboratorijev LEST, LEON in LPVO.