Novice

Nov projekt EBENTO pomaga državljanom pri iskanju izboljšav energetske učinkovitosti v stanovanjih

23. oktobra 2022

Projekt EBENTO, pri katerem sodelujeta Laboratorij za energetske strategije in Informacijsko-razvojni Inštitut Univerze v Ljubljani, se je začel izvajati 10. oktobra 2022 pod okriljem programa Obzorje Evropa. Projekt se osredotoča na predstavitev integriranih tehnoloških rešitev za stavbe z zagotovljeno učinkovitostjo, s skupnim proračunom v višini približno 5,9 milijona EUR in trajanjem treh let. Projekt, ki ga koordinira ETRA, bo vodil konzorcij 11 partnerjev, iz 7 držav po vsej Evropi.

Namen projekta EBENTO je razviti integrirano platformo za vse akterje, vključene v sektor stavb in prenove, ki bo na enem mestu zagotovila platformo za boljše usklajevanje in upravljanje energetskih izkaznic ter združila potrebe vseh akterjev, vključenih v povečanje stavbnega fonda.

 

EBENTO se osredotoča na državljane kot ključne akterje energetskega prehoda in jim pomaga pri odločanju o naložbah v energetsko učinkovitost. Javne institucije in energetske skupnosti bodo ob podpori malih in srednjih podjetij ter podjetij za energetske storitve lahko opredelile potencialne izboljšave energetske učinkovitosti v stanovanjskem fondu, zmanjšale upravne postopke in omogočile javno-zasebna partnerstva za privabljanje naložb in zmanjšanje začetnih stroškov.

Zahvaljujoč tej platformi bodo potrjeni novi poslovni modeli za optimizacijo razpoložljivih finančnih sredstev. V tem smislu bodo raziskane najboljše sheme financiranja in sodelovanja za vzpostavitev energetskih storitev, preučeno pa bo tudi, kako izboljšati sedanje energetske izkaznice za storitve mehanizma na strani povpraševanja in kakšne naložbene možnosti bodo povečale obseg projektov energetske učinkovitosti v mestu/regiji.

EBENTO bo z uporabo digitalnih orodij zbiral podatke iz energetskih izkaznic, finančnih shem, spremljanja naprav, prihrankov energije, informacijskega modeliranja stavb, mnenj uporabnikov in ravni udobja ter tako med drugim zagotovil državljanom potrebno zaupanje za vlaganje v nove rešitve, podjetjem pa ustrezne informacije za zmanjšanje stroškov in enostavno ponovitev razvitega dela.

Rezultati projekta EBENTO bodo preizkušeni in potrjeni v štirih demonstracijskih projektih v Španiji, Grčiji, Estoniji in Združenem kraljestvu, ki bodo vključevali 35 majhnih stanovanjskih stavb ter več kot 80 končnih uporabnikov in različnih akterjev, na primer iz javne ustanove, zadruge in javne službe.

Ekosistem EBENTO bo temeljni kamen pri odpravljanju trenutnih pomanjkljivosti pri sprejemanju in pospeševanju projektov prenove stavb – visoki kapitalski stroški, upravna bremena, financiranje in subvencije, ki so večinoma na voljo le za velike projekte prenove z dobrimi obdobji povračila. Projektne inovacije bodo gospodinjstvom z nizkimi dohodki omogočile, da si ne bodo privoščila le posegov manjšega obsega, temveč tudi temeljite prenove.