Novice

DRUGI PREGLED PROJEKTA COMPILE

12. julija 2021

Kaj: Drugi pregled projekta COMPILE

Kje: splet

Kdaj: 7. julija 2021

V sklopu projekta COMPILE je bil 7. julija organiziran drugi revizijski sestanek z Evropsko komisijo, kjer so vodje posameznih delovnih sklopov predstavile aktivnosti v drugem poročevalnem obdobju (november 2019 – april 2021). Zaradi še vedno prisotnih omejitev potovanja v nekaterih državah, je bilo srečanje virtualno.

S strani Evropske komisije se je sestanka udeležila ga. Dutianu, ki je podala povratne informacije o napredku projekta in priporočila za nadaljnje delo.

Ponosni smo, da projekt poteka po načrtih in brez zamud ter da vse aktivnosti napredujejo v smeri doseganja zastavljenih ciljev.

Naslednji in zadnji pregled je planiran v novembru prihodnje leto, ko bo minilo 48 mesecev od začetka projekta, in bo čas za predstavitev zaključnih rezultatov projekta.

Za več informacij o sestanku in projektu obiščite uradno spletno stran.