Magistrska naloga
Gregor Gostinčar, mag. el.

Gregor Gostinčar, mag. el.
Model tržne optimizacije obratovanja enot soproizvodnje toplote in električne energije

V sistem dobave toplote in električne energije se vpeljujejo novi različni sistemi in tehnologije proizvodnje električne energije in toplote. Novi sistemi prinašajo večje izkoristke in manjše profile emisij oddanih v okolje. Nove metode pridobivanja energije in spremembe na trgu z energenti prisilijo upravljalce energije v bolj premišljeno vodenje delovanja vseh elementov v sistemu. Sistemi lahko vsebujejo kogeneracije, električne in plinske kotle ter odjemalce električne energije in toplote. Pri delovanju mora sistem vodenja vseh elementov upoštevati omejitve v delovanju elementov, kot so največja in najmanjša dovoljena moč delovanja ter hitrost in število prižigov in izklopov elementov.