Izmenjave
Chloé Fournely, Francija

Polytech Clermont-Ferrand, Francija

marec–september 2019

Projekt CONSEED

Organizacija konference EEM19

Chloé Fournely, Francija
Polytech Clermont-Ferrand

V okviru magistrskega študija elektroinženiringa sem leta 2019 opravila 6-mesečno pripravništvo znotraj ekipe LEST. Tam sem imela priložnost sodelovati na projektu CONSEED, ki je del sheme Obzorje 2020, in tako raziskati vpliv energetskih oznak ter predlagati njihovo izboljšanje. Hvaležna sem g. Edinu Lakiću, univ.dipl.ing.el., in izr. prof. dr. Andreju Gubini za njuno mentorstvo in prav tako ostalim članom LEST za njihovo toplo dobrodošlico in podporo.

V času pripravništva sem sodelovala tudi pri organizaciji 16. mednarodne konference o evropskih energetskih trgih (EEM19). To je bil vrhunec mojega dela v LEST!

Ta izmenjava mi je omogočila širši pogled in globlje razumevanje evropskega energetskega področja ter povezavo teorije in prakse. Poleg tega me je pripravila na začetek moje karierne poti.

Preživeti 6 mesecev v Sloveniji pomeni tudi veliko izletov in spoznanj o državi, o kateri prej nisem vedel nič. Slovenija je mirna, naravna, zelena, a hkrati napredna država. Z drugimi besedami, popoln kraj za bivanje!

Izmenjava me je
pripravila na začetek
moje karierne poti.