LEST
ensl

CONSEED: Odločanje o energetski učinkovitosti

Spletna stran: http://www.conseedproject.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Conseedproject/

Twitterhttps://twitter.com/EnergyWiseEU

Opis:

Ali se evropski potrošniki pozorni na energijske oznake pri nakupu električnih aparatov, avtomobilov ali hiš? Katere informacije iščejo? Kako pomembna je poraba energije v njihovih odločitvah? To namerava raziskovalni projekt CONSEED ugotoviti s pomočjo anket in terenskih preizkusov med gospodinjstvi in različnimi gospodarskimi sektorji v Evropi. EU ima kot cilj postavljeno zmanjšanje skupne porabe energije za vsaj 27% do leta 2030. Uvedene so bile nalepke učinkovitosti energije oz. energetske izkaznice za električne aparate, avtomobile in stavbe. Te pomagajo potrošnikom pri izbiri najbolj energetsko učinkovitih izdelkov.

Glede na izračune Komisije, bi lahko evropski potrošniki do leta 2020 prihranili okoli 100 milijard € letno na njihovih računih za energijo, če bi kupili bolj učinkovite naprave (približno 465 € na gospodinjstvo). Trenutno potrošniki ne kupujejo vedno izdelkov, ki bi jim dali največje prihranke energije v daljšem časovnem obdobju. CONSEED želi razumeti to vrzel v energetski učinkovitosti.

CONSEED bo izvedel anketiranje, terenske preizkuse in eksperimente diskretne izbire za razumevanje široke palete dejavnikov, ki vplivajo na potrošnike pri nakupu električnih aparatov, avtomobilov ali stavb.

Naša raziskava zajema različne skupine potrošnikov, vključno z gospodinjstvi in ​​strokovnimi potrošniki iz storitvenih, kmetijskih in industrijskih sektorjev. Celovita baza empiričnih podatkov nam bo omogočila preučiti, kako na različne skupine potrošnikov vplivajo obstoječe oznake energetske učinkovitosti in certifikati, ter opredeliti področja, kjer je pristop mogoče izboljšati.

Partnerji: