Alumni
Marjana Harej, mag. posl. ved

Marjana Harej, mag. posl. ved
ARIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Marjana Harej je diplomirala leta 2010 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, magistrirala pa leta 2014 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Preden se je zaposlila kot raziskovalka v LEST-u, je najprej delala na področju tržnih raziskav, nato pa v financah in računovodstvu. V okviru laboratorija je bila aktivna predvsem pri koordinaciji, organizaciji in vodenju EU raziskovalnih projektov. Trenutno je zaposlena na Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARIS, sektor za inovacije.