Alumni
dr. Iztok Zlatar

dr. Iztok Zlatar
Vodja oddelka za integriteto in preglednost trga (REMIT), ACER

Na Fakulteti za elektrotehniko je bil zaposlen od leta 2006 do 2012. Del doktorskega izobraževanja je opravil na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) v Švici. Leta 2010 je prejel štipendijo Svetovne federacije znanstvenikov (WFS). Njegovo raziskovalno področje obsega strategije oskrbe z električno energijo, trg z električno energijo, proizvodnjo električne energije ter ekonomiko energetskih sistemov. Dr. Iztok Zlatar je bil vodja programa analitike v podjetju Petrol d.d., področje trgovanje z elektriko. Trenutno je zaposlen kot vodja skupine za analitiko na Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Oddelku za integriteto in preglednost trga (REMIT). Njegova skupina je odgovorna za aktivnosti zagotavljanja kvalitete REMIT podatkov, razvoj analitskih orodij in analitiko.