Alumni
Blaž Prislan, univ.dipl.ing.el.

Blaž Prislan, univ.dipl.ing.el.
Podpora in izvedba projektov, ETREL d.o.o.

Blaž Prislan je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 2013. Na Fakulteti za elektrotehniko je bil zaposlen kot raziskovalec, kjer je sodeloval pri več evropskih (INCREASE, STORY, IRENA) in industrijskih projektih (GEN-I). Njegovo področje raziskovalnega dela obsega izdelava modelov za napovedovanje porabe, načrtovanje proizvodnje, ekonomiko in delovanje elektroenergetskega sistema. V zadnjem času pa je predvsem aktiven na področju obnovljivih virov energije, še posebej zakonodanjem. Trenutno je zaposlen pri Etrel d.o.o.