LEST
ensl

IRENA: Ocena OVE potenciala in nacionalnih OVE akcijskih načrtov v državah JVE

Opis: 

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je izvedla projekt ocenjevanja potenciala obnovljivih virov (OVE) energije in nacionalnih akcijskih načrtov za OVE v jugovzhodni Evropi (med drugim: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Albanija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Bolgarija, Srbija, Romunija, Republika Moldavija in Ukrajina). Cilj projekta je sistematično oceniti celotni potencial elektrike v regiji, vključno z vsemi možnostmi obnovljive energije (hidroelektrarne, vetrne, sončne fotovoltaične, geotermalne in biomase). Glavni cilji projekta je bil pregled potenciala OVE v JVE, pregled nacionalnih akcijskih načrtov implementacije OVE v državah JVE, ter identifikacija regulativnih in finančnih ovir za implementacijo in širitev OVE.

Projektni partnerji:

Joanneum Reaserch, Avstrija

Laboratorij za energetske startegije (LEST), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija