Alumni
Beatriz Ildefonso, mag. ing.

Beatriz Ildefonso, mag. ing.
Projektni referent, CLEPA

Beatriz Ildefonso je leta 2016 diplomirala iz okolijskega inženiringa na School of AgronomyUniverza v Lisboni. Dve leti kasneje je magistrirala na Faculty of Sciences, Univerza v Lizboni, smer energetika in okolijski inžinering. Preden se je pridružila ekipi LEST, je opravila dve pripravništvi  v tujiji – leta 2019 s področja upravljanja znanj v energetiki v Joint Research Centre (JRC), Petten, Nizozemska, in 2020 v povezavi z regulativo in trgi na področju solarne energije v podjetju SolarPower Europe, Bruselj, Belgija.

Njeno široko znanje o energetskih sistemih, okolijskem inženiringu, obnovljivih virih energije, s poudarkom na sončni energiji, je pomembno prispevlo predvsem pri delu v okviru projekta REScoopVPP.