Projekti

Zagotavljanje storitev IT svetovanja pri implementaciji informacijskega sistema REMIT (ARIS) za ACER

Zagotavljanje storitev IT svetovanja pri implementaciji informacijskega sistema REMIT (ARIS) za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

 

Industrijski projekt

2013 - 2017

ACER