Projekti

Ocena OVE potenciala in nacionalnih OVE akcijskih načrtov v državah JVE

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je izvedla projekt ocenjevanja potenciala obnovljivih virov (OVE) energije in nacionalnih akcijskih načrtov za OVE v jugovzhodni Evropi (med drugim: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Albanija, Severna Makedonija, Bolgarija, Srbija, Romunija, Republika Moldavija in Ukrajina). Cilj projekta je bil sistematično oceniti celotni potencial elektrike v regiji, vključno z vsemi možnostmi obnovljive energije (hidroelektrarne, vetrne, sončne fotovoltaične, geotermalne in biomase). To je zajemalo pregled potenciala OVE v JVE, pregled nacionalnih akcijskih načrtov implementacije OVE v državah JVE ter identifikacija regulativnih in finančnih ovir za implementacijo in širitev OVE.

Mednarodni raziskovalni projekt

IRENA