Projekti

Stroškovno konkurenčni obnovljivi viri energije

Pri iskanju novih in dolgoročnih energetskih strategij oblikovalci politik uresničujejo vedno večjo potrebo po zamenjavi starih elektrarn in reševanju naraščajoče porabe električne energije v večini držav v regiji.

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je izvedla projekt o stroškovno konkurenčni obnovljivi energiji v jugovzhodni Evropi (med drugim: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Albanija, Severna Makedonija, Bolgarija, Srbija, Romunija, Republika Moldavija in Ukrajina). Cilj projekta je sistematično oceniti celotni potencial elektrike v regiji vključno z vsemi možnostmi obnovljive energije (hidroelektrarne, vetrne, sončne fotovoltaične, geotermalne in biomase). Glavni cilj projekta je bil zapolnitev podatkovne vrzeli v regiji glede potenciala in stroškov za razvoj sončnih fotonapetostnih in vetrnih možnosti.

Mednarodni raziskovalni projekt

IRENA