LEST
ensl

Zagotavljanje storitev IT svetovanja pri implementaciji informacijskega sistema REMIT (ARIS) za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

Zagotavljanje storitev IT svetovanja pri implementaciji informacijskega sistema REMIT (ARIS) za Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).