LEST
ensl

ARENA2: Ocena delovanja in nadgradnja modelov za napovedovanje proizvodnje OVE – ARENA 1

  • Trajanje: 31. 5. – 31. 7.  2012
  • Naročnik: Borzen d. d.

Projekt je vseboval oceno delovanja, rekalibracijo in nadgradnjo modelov za napovedovanje proizvodnje OVE razvitih v ARENA 1 na podlagi novih podatkov meritev proizvodnje.