Projekti

EBENTO: Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb

Osrednji namen projekta EBENTO je razviti integrirano platformo za vse akterje v sektorju stavb in prenov. Platforma bo na enem mestu zagotovila boljše usklajevanje in upravljanje energetskega pogodbeništva.

EBENTO se osredotoča na prebivalce kot ključne akterje v energetskem prehodu in jim pomaga pri odločanju o naložbah v energetsko učinkovitost. Javne institucije in energetske skupnosti bodo ob podpori malih in srednjih podjetij ter podjetij za energetske storitve lahko opredelile potencialne izboljšave energetske učinkovitosti v stanovanjskem fondu, zmanjšale količino upravnih postopkov in omogočile javno-zasebna partnerstva za privabljanje naložb in zniževanje začetnih stroškov.

S pomočjo EBENTO platforme bodo preizkušeni novi poslovni modeli za optimizacijo razpoložljivih finančnih sredstev. V tem smislu bomo v projektu raziskali sheme financiranja in sodelovanja za vzpostavitev energetskih storitev, preučili pa bomo tudi, kako izboljšati sedanje modele energetskega pogodbeništva ter kakšne naložbene možnosti bi povečale obseg projektov energetske učinkovitosti v mestu oz. regiji.

EU raziskovalni projekt

Okt. 2022 - Sep. 2025

Proračun: 5.605.687,50

ETRA

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje, pogodba o podpori Nº 101079888.